פרס למפעל חיים והענקת תואר 'יקיר הטייסת'

accessibility