הרב איציק לסלו - ראש המכללה בראיון בתכנית "טוקר בשישי"

accessibility