קבלת מלגה

תלמיד יקר - ברוך המצטרף למכינת "אדיר במרום".

עדכונים לקראת הגעתך למכינה.

אבחונים:

*אם עברת אבחון , יש לצלם את האבחון ולהגישו אלי רצוי  ביום הראשון להגעתך. יש להגיש צילום ולא מסמך מקורי.

מלגות

לכל תלמיד ותלמיד במכינה יש אפשרות  ומומלץ להגיש בקשה לקבלת מלגה דרך עליית הנוער. (מותנה בעמידה בקריטריונים של עליית הנוער)

את הבקשה (אור-לי עובדת סוציאלית) מגישה בשמך.

אישורים

כדי להגיש בקשה יש להגיש את האישורים הבאים:

  • צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל הספח.
  • צילום  3 תלושי משכורת אחרונים של שני ההורים. 
  • במידה וההורה עצמאי יש להגיש שומה ממס הכנסה).
  •  אם הורה לא עובד יש להמציא אישור מביטוח לאומי.
  • אם ההורה מקבל קצבת נכות יש להמציא אישור על גובה הקצבה והנכות. אם אחד הילדים נכה יש להביא אישורים.)
  • תדפיסי בנק 3 חודשים אחרונים  של עובר ושב, של ההורים. כמו כן אם יש משכנתא, הלוואות וכו' יש להמציא אישורים.
  •  אם הבית בו אתם גרים הוא  בשכירות יש לציין זאת.

 יש להביא את כל המסמכים בצורה מסודרת בתוך מעטפה כאשר שם התלמיד מצוין בברור על גבי המעטפה., אין להגיש מסמכים מקוריים, רק צילום , המסמכים נשלחים לעליית הנוער. רצוי להגיש את כל המסמכים  בשני עותקים ,כי אם בהמשך תפתח מלגה מטעם משרד החינוך ,כל המסמכים יהיו מוכנים להגשה)

 קבלת המלגה מותנת בעמידה בקריטריונים של נותני המלגה (עליית הנוער או משרד החינוך).

בברכת שנה טובה

שנה של טוב וברכה.

אור-לי רוקח

עו"ס אדיר במרום.

accessibility