שכר לימוד

הורים ותלמידים יקרים, הברכה והשלום.

אנו שמחים על הצטרפותכם למשפחת רוח הגולן- בית מדרש ברקאי, בבית המדרש ישלב בנכם לימוד  תורה והתפתחות אישית יחד עם רכישת תעודת הנדסאי.

תשלום דמי אחזקה ושכר לימוד

דמי אחזקה כוללים תנאי פנימייה מלאים, בית מדרש ופעילויות חברתיות. הסכומים הנקובים בטבלה מתייחסים לעלות לשנת הלימודים תשפ"א

דמי אחזקה  ותשלום תל"ן לשנת תשפ"א 6869 ₪
שכ"ל  ללימודי הנדסאים 1900 ₪
סה"כ עלות לשנת הלימודים תשפ"א 8769 ₪
   

ניתן לשלם ב- 10 תשלומים

להסדרת התשלומים נא לפנות לגיטי בטלפון – 050-5280050 בימים א,ב,ג,ה בין השעות 09:00-12:00 בלבד.


דרכים להסדר התשלום:

  1. כרטיס אשראי - ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך הטלפון מול גיטי.
     

  2. הוראת קבע - יש להחתים את הבנק ולהחזיר חתום וסרוק למייל:  gittibagad@gmail.com  

    טופס שאינו  חתום על ידי הבנק לא מהווה אישור הסדר תשלום.  מצ"ב טופס 
     
  3. צ'קים - יש לרשום את הצ'קים לפקודת רוח הגולן בלבד ,את הצ'קים  יש לשלוח יש לשלוח עם הילד ביום הראשון ללימודים ולעדכן את גיטי בטלפון – 050-5280050.

בכל מקרה יש לתאם את אופן התשלום מול גיטי!

אנו מבקשים להסדיר את התשלום עד לתאריך כב' אב, 12/08/20

גמר הסידורים הכספיים לפני תחילת שנת הלימודים, יהווה תנאי לקליטת התלמיד בפרויקט יג' יד'.

 

בברכה,

    הרב אברהם בורודיאנסקי                        גבריאל חמו                                הרב איציק לסלו
      ראש בית מדרש ברקאי                 מנכ"ל עמותת רוח הגולן                        ראש "אדיר במרום".   

 


לחץ לצפיה ולהדפסה

 

 

                      

 

 

 

 

 

accessibility