שלום @custfName@ @custlName@ | הטפסים שלי - My Drafts | התנתק |


טופס הרשמה ללימודי עתודה

מכללה טכנולוגית חספין

פרטי התלמיד

פרטי האב

פרטי האם

אישור העברת פרטים

ידוע לי כי בהתאם לתקנות ביטוח לאומי יועברו פרטיי האישיים אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר למוסד להפנות אלי דרישת תשלום דמי ביטוח לאומי, מס- מקביל ודמי ביטוח בריאות

מסמכים נוספים

שים לב ! יתקבלו אך ורק מסמכים באיכות סריקה גבוהה בפורמט PDF בלבד,
         לא תתקבלנה תמונות WhatsApp או כל סוג אחר של תמונה.

accessibility