בית המדרש

במרכזו של בית המדרש עומדת התביעה להחיות את חיינו ממקור הקודש! דורנו, דור של גאולה הינו דור של תביעה למשמעות גדולה יותר בחיי היחיד והציבור,

אנו מאמינים שהפתרון לאתגרים הניצבים בפנינו, החל משאלות בדבר זהותה של המדינה, וכלה ביכולת להתמודד עם האתגרים הקיומיים היום יומיים, כשאלות של זהות אישית, צריכת תרבות, ובנית משפחה, נעוץ בהגברת אור התורה, בלמוד אמונה הלכה וגמרא

הלימוד בבית המדרש נעשה בשיעורים ובחבורות קטנות, מתוך קשר אישי עם צוות הר"מים ומכוון לפיתוח הרצון ללמוד ולהבין, ולבניית התשתית הרוחנית להמשך הדרך

 

accessibility