רישום לשנת הלימודים תשפג

ב"ה

 

תלמיד יקר,

 

אני מברך אותך על הצטרפותך למשפחת אדיר במרום, ומקדם אותך בשמחה וברכה.

 

בפרשת השבוע פרשת בהר אנחנו נפגשים עם מצוות השמיטה:

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ."

מצוות השמיטה הקיימת רק בארץ ישראל מבטאת קשר עמוק:

 בין העולם המעשי בו אנחנו יוצרים ומתפתחים  -  ובין העולם הרוחני הפנימי.

בין האחריות שאנו לוקחים על חיינו בהיותנו עובדים יוצרים ומתפתחים-  ובין היותנו שובתים מעולם החול, ומאפשרים לבנות בתוכנו עולם רוחני, עולם של כח ותעצומות נפש הנותן כח ומרומם את עולם המעשה.

על מנת לבנות את חיינו מתוך עוצמות והתחדשות זקוקים אנו לשלושה  דברים:

 כח רוחני   -   יכולת מעשית    -    וכוחות נפשיים.

באדיר במרום אנחנו עוסקים בשלושה דברים מרכזיים אלו: 

אנו מבררים בבית המדרש את המהות של חיינו.

בונים את היכולת המקצועית בלימודי ההנדסאים.

ובונים את הכוחות הנפשיים לשילובם ומימושם,

וזאת מתוך תחושת שליחות ואחריות למדינת ישראל.

הצוות החינוכי והמקצועי ילווה אותך בזמן לימודיך ויעניק לך את התנאים הטובים ביותר להצליח, וימשיך ללוותך גם בזמן שרותך הצבאי.

בהצלחה בבגרויות!

נמשיך בע"ה לשמור על קשר  עד לתחילת של השנה.

בברכה, 

הרב איציק לסלו

ראש המכינה

 
להגשת טפסי הרשמה להמשך התהליך לחץ כאן

accessibility