ליווי בוגרים בשרותם בצבא

גם במהלך שירותם הצבאי אנחנו מקפידים לשמור עם הבוגרים על קשר הכולל ביקורים בבסיס וטלפונים, וגם כשהם לבושים מדים ממשיכים בוגרי אדיר במרום לראות במכינה את ביתם.

accessibility