אריה סלע

 B.SC באלקטרוניקה, תעודת הוראה למקצועות הטכנולוגיים

accessibility