שמואל מיכאל

 B.SC בחשמל, תעודת הוראה למקצועות הטכנולוגיים 

accessibility