שכר הלימוד למכינה

הורים ותלמידים יקרים, הברכה והשלום.

אנו שמחים על הצטרפותכם למשפחת רוח הגולן - פרויקט אדיר במרום במסלול בו ישלב בנכם לימוד תורה יחד עם לימודי הנדסאים, תוך שימת דגש על פיתוח אישי וערכי.
 

תשלום דמי אחזקה ושכ"ל פרויקט יג' יד'

דמי האחזקה כוללים תנאי פנימייה מלאים, בית מדרש ופעילויות חברתיות שכר הלימוד הינו לאחר השתתפות חיל האוויר. הסכומים הנקובים בטבלה מתייחסים לעלות הכוללת של  יג' – יד'

דמי אחזקה  ותשלום תל"ן לשנת תשפא - תשפב 13,738 ₪
שכ"ל  ללימודי עתודה  הטכנולוגית תש"ב - תשפ"ג 3,800 ₪
סה"כ עלות הפרויקט- יג' – יד' 17,538 ₪
   

ניתן לשלם את כל עלות הפרויקט בפריסה של עד 24 תשלומים שווים.

הורים המעוניינים לשלם עבור כל שנה מהפרויקט בנפרד העלות הינה 8769 ₪ לשנה. ניתן לשלם ב- 10 תשלומים.

להסדרת התשלומים ניתן לפנות לגיטי בטלפון – 050-5280050 בימים א,ב,ג,ה בין השעות 9:00 עד 12:00 בלבד.


דרכים להסדר התשלום:

  1. כרטיס אשראי - ניתן לשלם בכרטיס אשראי דרך הטלפון מול גיטי.
     

  2. הוראת קבע - יש להחתים את הבנק ולהחזיר חתום וסרוק למייל:  gittibagad@gmail.com  

    טופס שאינו  חתום על ידי הבנק לא מהווה אישור הסדר תשלום.  מצ"ב טופס 
     
  3. צ'קים - יש לרשום את הצ'קים לפקודת רוח הגולן בלבד ,את הצ'קים  יש לשלוח יש לשלוח עם הילד ביום הראשון ללימודים ולעדכן את גיטי בטלפון – 050-5280050.

אנו מבקשים להסדיר את התשלום עד לתאריך כב' אב, 12/08/20

גמר הסידורים הכספיים לפני תחילת שנת הלימודים, יהווה תנאי לקליטת התלמיד בפרויקט יג' יד'.

בברכה,

            הרב איציק לסלו,                                       גבריאל חמו
           ראש אדיר במרום                              מנכ"ל עמותת רוח הגולן

accessibility